úvod | o firmě | nabídka | kontakt | fotogalerie |

 

Nabídka geodetických prací :

Činnost odpovědného geodeta.

Zaměřování mapových podkladů pro projektovou činnost.

Zaměřování všech druhů inženýrských sítí včetně polohopisu.

Vytváření účelových map a orientačních plánů.

Vytyčování staveb.

Zaměřovaní podzemních prostor.

Zaměřovaní deformací jeřábových drah.

Zaměřování a vyhodnocování terénních posunů.

Zaměřování vodních toků.

Vybrané práce z geodetické astronomie.